Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Yukarı Git
Arşiv
Tarihe Göre Arama
Yayın Tarihi   -  
Haber Detayı
Ara
 
20.3.2017
Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

 

Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

19.12.2014
Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

Bugün gazetesinin, "Borsaya Vergi Geliyor" başlıklı haberi gerçeği yansıtmamaktadır.

10.12.2014
Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

Sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in TBMM Genel Kurulu’nda bütçe sunuş konuşmasının ardından bazı internet sitelerinde zorlama ve çarpıtma olduğu görülen haberler yer almaktadır.

Yolsuzluk ve Sayıştay bölümüne atıfta bulunularak “Bakan o bölümü okumadı” başlığı ile verilen haberler doğru değildir. Ayrıca yolsuzluk algısına dair endeksler ile Sayıştay’a dair hususlar Sayın Bakan tarafından bizzat hazırlanarak dağıtılan metne konulmuş ve kamuoyuna bu şekilde mal edilmiştir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi herhangi bir saklama söz konusu değildir.

 

15.11.2014
Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

Taraf Gazetesi,  Hüseyin Özay "ona da yavru saray" manşeti ile yine çarpıtma, maksatlı bir haberciliğe imza atmıştır.
Bu gazeteci, sürekli bir algı operasyonu ile gerek Sn. Bakanımızı gerekse de Bakanlığımızı iftira içerikli haberlere 10 günde bir  konu etmek için görevlendirilmişçesine gazetecilik ilkelerini çiğneyerek  habercilik yapmaktadır. Ayrıca bu gazetecinin gündeme getirdiği yalan içerikli haberlere ilişkin birçok tekzibimiz bu gazetede mahkeme kararı ile de yayınlatılmıştır. Bu gazete haberlerine ilişkin halen devam etmekte olan mahkeme süreçlerimiz bulunmaktadır.
Bakanlık hizmet binamıza ilişkin Taraf Gazetesi yine bir algı operasyonu yapmak istemiş, hizmet binamızın amacını ve yapılma gerekçesini çarpıtma gayretine girmiştir.
Bu çerçevede,  2011 yılında Bakanlığımız hizmet binasının onarımına ihtiyaç duyulması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) binada inceleme yapılması talebinde bulunulmuş ve yapılan incelemeler sonucunda;  söz konusu hizmet binasının depreme karşı güçlendirme yapılması gerektiği, yapılacak güçlendirme maliyeti ve sonrasında oluşacak onarım maliyetinin yeniden yapım maliyetinin çok üzerinde hesaplanmış olması nedeniyle mevcut hizmet binasının yıkılarak yeniden yapılması kararlaştırılmıştır. İşin yapım ihalesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 01.08.2013 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ihale bedeli KDV hariç 40.579.000,00 TL’dir. Yapılacak yeni hizmet binası Bakanlığımızın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanmıştır. Bakanlığımız ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında 29.03.2012 tarihli Protokol düzenlenmiştir. Söz konusu hizmet binası inşaat çalışmaları devam etmektedir. 2016 yılında bitirilmesi planlanan hizmet binası Bakanlarımız birimlerinin ihtiyaçlarında kullanılacaktır.

 

22.9.2014
Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

Bugün gazetesinde ilk sayfadan Erdoğan SÜZER imzası ile verilen  "Şok! MTV parasını hırsızlar çaldı"  haberinde kamuoyunda yanlış bir algı oluşturma gayreti görülmüştür. 

 

Haberde Vergi hedefleri tahminlerinin yılın sonu gelmeden tutmadığını ve aradaki farkında hırsızlar tarafından çalındığı gibi bir yaklaşım ve ima Bakanlığımızca hayretle karşılanmıştır.
 

Zaman zaman Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet sitesinde, vatandaşlarımızın işlemlerini daha güvenli yapabilmeleri için, bazı uyarı mesajları yayımlanmaktadır. Bu mesajları, "vatandaşlar, sanal dolandırıcılar tarafından dolandırıldı" diyerek böyle bir habere imza atmak sadece zorlama bir haberciliktir.
 
Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı sanal pos uygulaması kapsamında yapılan vergi ödemelerinde, alınan birçok güvenlik tedbirinin yanı sıra,  bankacılık sisteminde de kullanılan, yapılan işlemin doğruluğunu garanti eden “3DSecure”  yazılımından da faydalanılarak, güvenlik tedbirleri en üst seviyede oluşturulmuş bulunmaktadır.

15.9.2014
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ocak-Ağustos 2014 Bütçe Sonuçları Değerlendirmesi

Merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Temmuz-Ağustos aylarında 656 milyon TL fazla verirken Ocak-Ağustos döneminde 2,7 milyar TL açık vermiştir.

İlk sekiz aylık gerçekleşmeler 2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde 231 milyon TL fazla veren bütçeye göre bozulma gösterse de yıl sonu bütçe hedefleri ile uyumludur. Bu yılın ilk sekiz ayındaki bütçe açığı 33,3 milyar TL olan yıl sonu hedefinin yüzde 8,2’sine denk gelmektedir.

9.9.2014
Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

Bugün Gazetesi ve Taraf Gazetesi "Fişlemeleri itiraf etti" başlığı ile Maliye Bakanımız Sn. Mehmet ŞİMŞEK'in, CHP Milletvekili Sn. Ensar ÖĞÜT'ün soru önergesine verdiği cevabı, iki  gündür çarpıtma gayreti içerisindedirler.

           

Söz konusu önergeye verilen cevapta denetimlerin kanunun öngördüğü çerçevede, mükellef ayrımı yapılmaksızın, tamamen objektif kriterlerle  yapıldığı vurgusu oldukça açıktır.

 

Ayrıca, bu ilgili gazeteler defalarca şirketlerin fişlendiği iddialarında bulunmuş, gerek  Bakanlığımız tarafından yazılı, gerek Sn. Bakanımız tarafından  sözlü olmak suretiyle bu iddialar net bir  şekilde yalanlanmıştır.

14.8.2014
Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

Hürriyet Gazetesi yazarı Sn. Şükrü Kızılot'un bugünkü köşesinde "Vergiler ödenmiyor" başlıklı yazısı üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür:

Açıklamanın başında vurgulanması gereken temel husus; yapılan değerlendirmelerin bilgi eksikliğinden kaynaklandığıdır. Keşke bu tür değerlendirmeler yapılmadan önce Bakanlığımızdan gerekli bilgi ve açıklamalar istenseydi.

14.8.2014
Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

Ankara Çankaya İlçesi, Namık Kemal ve Yenişehir Mahallelerine ilişkin bir süredir basında çıkan haberler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesi zaruri olmuştur:
Ankara Çankaya İlçesi, Namık Kemal ve Yenişehir Mahalleleri sınırları içinde kalan ve 75 adet binada 428 kamu konutu ve resmi kurum binaları olarak kullanılan, 12 adedi tamamen Hazineye 2 adedi de kısmen Hazineye ait 16 taşınmazdan oluşan 94.262 m2 alan, 8/2/2013 tarihli ve 28553 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 28/1/2013 tarihli ve 2013/4248 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
2013/4248 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali istemiyle, Danıştay’da Başbakanlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açılan ve Bakanlığımızın da davalı İdareler yanında müdahil olarak katıldığı davalar sonucunda Danıştay 14. Dairesince dava konusu 28/1/2013 tarihli ve 2013/4248 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar verilmiştir.
 
Daha sonra, Danıştay’ın iptal gerekçeleri dikkate alınıp, eksiklikler giderilerek söz konusu alan, 17/12/2013 tarihli ve 285854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18/11/2013 tarihli ve 2013/5594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesine göre “Riskli Alan” ilan edilmiştir. 2013/5594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali istemiyle Danıştay’da Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bakanlığımıza karşı açılan davada “2013/5594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yerinde yaptırılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenecek bilirkişi raporunun alınmasından sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.
 
Gelinen bu aşamada;  05.08.2014 tarihli 29079 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6645 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu alanın “Devlet Mahallesi” niteliği ve muhtelif kurumlara olan tahsisleri kaldırılmış ve taşınmazların ve üzerlerindeki binaların güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının aslına uygun bir şekilde ve ilgili mevzuatı uyarınca, Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde yapılarak ekonomiye kazandırılması kararlaştırılmıştır.
 

11.7.2014
Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

Taraf Gazetesi bugün "Maliye Ambarında Darbe Toplantısı" manşetiyle, adeta komplo teorilerinin ve  hayal dünyalarının sınır tanımadığını bir kez daha ortaya koymuştur.
Bu gazetenin, bu haberle de gerçekle hiçbir şekilde ilgisi olmayan bir senaryoyla, masa başında kendi uydurdukları  yalan yanlış içerikli haberlerle gündem oluşturma gayretinde oldukları anlaşılmaktadır.
 
Vergi Denetim Kurulu (VDK) bünyesinde yapılacak incelemeler,  temelde dört ana kaynaktan başlatılmaktadır. Bunlar;
        "Kurul bünyesinde oluşturulan Risk Analiz Merkezi tarafından, mükelleflere ait her türlü bilgi kullanılarak yapılan analiz ve mukayeseler neticesinde riskli görülen sektörler ve mükellefler nezdinde yürütülen incelemeler,
        İhbar ve şikâyetlere istinaden yürütülen incelemeler,
        Teftiş, soruşturma, inceleme ve denetimler sırasında yapılan tespitlere istinaden yürütülen incelemeler,
        Kamu kurum ve kuruluşlarından intikal eden ve doğrudan veya dolaylı olarak vergisel konuları içeren inceleme ve denetim raporları ile inceleme talepleri."
Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yapılacak çalışmalar bu çerçevede her yıl yukarıda ki kıstaslara göre dönem başında hazırlanan Genel Çalışma Planlarıyla belirlenmektedir.  2014 yılına ilişkin Genel Çalışma Planı ise 27/01/2014 tarihinde  yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Vergi Denetim Kurulu’nun 2014 yılında gerek merkezde gerekse illerdeki denetleme programı kapsamında yapacağı incelemelerin hangi sektörleri kapsayacağı belirlenmiştir. Yine aynı Genel Çalışma Plan'ında denetim yapılacak iller de tek tek belirlenmiştir.  Bir yıl boyunca yürütülen bütün  incelemelerin sonuçları o yıla ait faaliyet raporu ile de kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 2014 yılı inceleme faaliyet raporu ise Mart ayında paylaşılacaktır.
 

1234