Oturum Aç

Skip Navigation Linksmaliye-bakani-tarihce

Maliye Bakanları

Mehmet ŞİMŞEK

Dönemi: 01.05.2009-24.11.2015

 • 1967 Batman doğumlu;
 • 1988 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat mezunu;
 • 1993 Exeter Üniversitesi finans ve ekonomi yüksek lisans;
 • 2007 Gaziantep Milletvekili;
 • 2011 Batman Milletvekili;
 • 2015 Gaziantep Milletvekili;
 • 2009-2015 Maliye Bakanı;
 • Yabancı dili İngilizce;
 • Evli ve üç çocuklu.

Kemal UNAKITAN

Dönemi: 18.11.2002 -01.05.2009

 • 1946 Edirne doğumlu;
 • 1963 Edirne Ticaret Lisesi mezunu;
 • 1968 Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu;
 • 1968-1971 Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı Muavini;
 • 1971-1976 Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı;
 • 1976-1978 SEKA Genel Müdürü;
 • Özel sektörde, çeşitli sanayi kuruluşlarında, finans kurumlarında, dış ticaret şirketlerinde Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu üyeliği ve yöneticilik;
 • 2002 İstanbul Milletvekili;
 • 18.11.2002 tarihinden itibaren Maliye Bakanı;
 • 2007 Eskişehir Milletvekili;
 • Yabancı dili İngilizce;
 • Evli ve üç çocuklu.


Nami ÇAĞAN

Dönemi: 23.02.1999 - 28.05.1999

 • 1947 Amasya doğumlu;
 • 1969 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu;
 • 1970 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asistanı;
 • 1984 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doçenti;
 • 1988 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Profesörü;
 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı;
 • 1991 İstanbul Milletvekili;
 • 1995 İstanbul Milletvekili;
 • 1997-1999 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı;
 • 1999 Maliye Bakanı;
 • 1999-2002 Orman Bakanı;
 • Yabancı dili İngilizce ve Almanca;
 • Evli ve iki çocuklu.

Zekeriya TEMİZEL

Dönemi: 30.06.1997-23.02.1999

 • 1948 Tokat doğumlu;
 • 1966 Sivas Lisesi mezunu;
 • 1970 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu;
 • 1971 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Stajyer Memuru, Vergi Memuru;
 • 1971-1972 Gelirler Kontrolörü;
 • 1972-1976 Maliye Müfettiş Muavini;
 • 1976-1980 Maliye Müfettişi;
 • 1980-1984 Maliye Başmüfettişi;
 • 1980-1982 Lisansüstü (Strazburg Louis Pasteur Üniversitesi -Fransa);
 • 1983 Fransa’da mesleki araştırma ve inceleme;
 • 1984-1988 Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı;
 • 1988-1989 Gelirler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı;
 • 1989-1992 İstanbul Defterdarı;
 • 1992-1993 Gelirler Genel Müdürü;
 • 1993-1995 Maliye Bakanlığı Müşaviri;
 • 1995 İstanbul Milletvekili;
 • 1997-1999 Maliye Bakanı;
 • 2000-2001 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı;
 • Yabancı dili Fransızca ve Almanca;
 • Evli ve iki çocuklu.

Abdüllatif ŞENER

Dönemi: 28.06.1996-30.06.1997

 • 1954 Yıldızeli doğumlu;
 • 1977 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu;
 • 1978 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Memuru;
 • 1978-1980 Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü;
 • 1981-1988 Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi;
 • 1987 Doktora (Gazi Üniversitesi);
 • 1988 Gazi Üniversitesi Yardımcı Doçenti;
 • Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı;
 • 1988-1991 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yardımcı Doçenti;
 • 1991 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doçenti;
 • 1991 Sivas Milletvekili;
 • 1995 Sivas Milletvekili;
 • 1996-1997 Maliye Bakanı;
 • 1999 Sivas Milletvekili;
 • 2002 Sivas Milletvekili;
 • 2002-2007 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı;
 • Yabancı dili Fransızca;
 • Evli ve dört çocuklu.

Lütfullah KAYALAR

Dönemi: 06.03.1996 - 28.06.1996

 • 1952 Yozgat doğumlu;
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu;
 • Serbest Avukat;
 • 1983 Yozgat Milletvekili;
 • 1987 Yozgat Milletvekili;
 • 1989-1991 Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı;
 • 1991 Yozgat Milletvekili;
 • 1995 Yozgat Milletvekili;
 • 1996 Maliye Bakanı;
 • 1999 Yozgat Milletvekili;
 • Yabancı dili İngilizce;
 • Evli ve iki çocuklu.

İsmet ATTİLA

Dönemi: 25.06.1993 - 06.03.1996

 • 1940 Afyon doğumlu;
 • Sosyal Hizmetler Akademisi mezunu;
 • 1966-1975 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmet
 • Mütehassısı;
 • 1975-1984 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumları Genel Müdür Yardımcısı;
 • 1984-1985 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumları Genel Müdürü;
 • 1985-1989 Bağ-Kur Genel Müdürü;
 • 1989-1991 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşaviri;
 • 1991 Afyon Milletvekili;
 • 1993-1995 Maliye ve Gümrük Bakanı;
 • 1995 Afyon Milletvekili;
 • 1995-1996 Maliye Bakanı;
 • 1996 Tarım ve Köyişleri Bakanı;
 • 1999 Afyon Milletvekili;
 • Yabancı dili İngilizce;
 • Evli.

Sümer ORAL

Dönemi:    20.11.1991-25.06.1993
                  28.05.1999-18.11.2002

 • 1938 İzmir doğumlu;
 • 1957 İzmir Atatürk Lisesi mezunu;
 • 1961 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu;
 • 1961-1962 T.C. Ziraat Bankası Memuru;
 • 1962-1965 Maliye Müfettiş Muavini;
 • 1965-1972 Maliye Müfettişi;
 • 1969-1970 Fransa’da mesleki araştırma ve inceleme;
 • 1972-1975 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı;
 • 1975-1977 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü;
 • 1977 Manisa Milletvekili;
 • 1979-1980 Sosyal Güvenlik Bakanı;
 • 1987 Manisa Milletvekili;
 • 1991 Manisa Milletvekili;
 • 1991-1993 Maliye ve Gümrük Bakanı;
 • 1995 Manisa Milletvekili;
 • 1999 Manisa Milletvekili;
 • 1999-2002 Maliye Bakanı;
 • Yabancı dili Fransızca;
 • Evli ve iki çocuklu.

Adnan KAHVECİ

Dönemi: 29.03.1990-20.11.1991

 • 1949 Sürmene doğumlu;
 • Misseouri Üniversitesi mezunu (ABD);
 • Doktora (Misseouri Üniversitesi - ABD);
 • 1976-1978 TÜBİTAK ve İçişleri Bakanlığında sözleşmeli personel;
 • 1980-1987 Başbakanlık Baş Müşaviri;
 • 1987 İstanbul Milletvekili;
 • 1987-1989 Devlet Bakanı;
 • 1990-1991 Maliye ve Gümrük Bakanı;
 • 1991 İstanbul Milletvekili;
 • Yabancı dili İngilizce, Fransızca ve Almanca;
 • Evli ve üç çocuklu;
 • 1993 vefat.

Ekrem PAKDEMİRLİ

Dönemi: 30.03.1989-29.03.1990

 • 1939 İzmir doğumlu;
 • ODTÜ Makine Mühendisliği mezunu;
 • Lisansüstü (ODTÜ);
 • Doktora (Londra Üniversitesi - İngiltere);
 • Erzurum ve Dokuz Eylül Üniversitelerinde Doçent ve Profesör;
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı;
 • D.P.T. Müsteşar Yardımcısı;
 • Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı;
 • Başbakanlık Başdanışmanı;
 • Büyükelçi;
 • 1987 Manisa Milletvekili;
 • 1987-1989 Ulaştırma Bakanı;
 • 1989-1990 Maliye ve Gümrük Bakanı;
 • 1991 Manisa Milletvekili;
 • 1991 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı;
 • 1995 Manisa Milletvekili;
 • 1999 Manisa Milletvekili;
 • Yabancı dili İngilizce, Almanca, Rusça ve Yunanca;
 • Evli ve beş çocuklu.

Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇİN

Dönemi: 26.10.1984-30.03.1989

 • 1940 İstanbul doğumlu;
 • ODTÜ Makine Fakültesi mezunu;
 • Makine Yüksek Mühendisi, İşletmeci, Sanayici;
 • 1983 Bursa Milletvekili;
 • 1983 Sosyal Güvenlik Bakanı;
 • 1983-1984 Devlet Bakanı;
 • 1984-1989 Maliye ve Gümrük Bakanı;
 • 1990-1991 Dışişleri Bakanı;
 • Yabancı dili İngilizce, Almanca ve İtalyanca;
 • Evli ve bir çocuklu.

Vural Turgut ARIKAN

Dönemi: 13.12.1983-26.10.1984

 • 1929 Aydın doğumlu;
 • 1949 Trabzon Lisesi mezunu;
 • 1953 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu;
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu;
 • 1953 Hazine Genel Müdürlüğü Stajyeri, Mümeyyizi;
 • 1953 Maliye Müfettiş Muavini;
 • 1953-1956 Hesap Uzman Muavini;
 • 1956-1959 Hesap Uzmanı;
 • 1983 İzmir Milletvekili;
 • 1983-1984 Maliye ve Gümrük Bakanı;
 • Yabancı dili İngilizce, Fransızca ve Almanca;
 • Evli ve bir çocuklu;
 • 1993 vefat.

Adnan Başer KAFAOĞLU

Dönemi: 14.07.1982 - 13.12.1983

 • 1924 Yozgat doğumlu;
 • 1942 Yozgat Lisesi mezunu;
 • 1946 Siyasal Bilgiler Okulu mezunu;
 • 1946 Maliye Bakanlığı Stajyeri;
 • 1946-1950 Maliye Müfettiş Muavini;
 • 1950-1961 Maliye Müfettişi;
 • 1953-1954 A.B.D.’de mesleki araştırma ve inceleme;
 • 1961 Milli Birlik Komitesi İktisat Komisyonu Sekreteri, Başkanı ve Kurucu Meclis Üyesi;
 • 1961-1965 Maliye Müfettişi;
 • 1965-1966 Maliye Başmüfettişi;
 • 1966-1972 Gelirler Genel Müdürü;
 • 1972-1978 Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Daimi Temsilci Yardımcısı ve Ortaelçi (Cenevre);
 • 1978 Maliye Bakanlığı Başmüşaviri;
 • 1978 Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Senatörü;
 • 1980 Devlet Başkanlığı Ekonomi ve Maliye Müşaviri;
 • 1982-1983 Maliye Bakanı;
 • Yabancı dili İngilizce;
 • Evli ve iki çocuklu;
 • 2002 vefat.

İsmet Kaya ERDEM

Dönemi: 21.09.1980 - 14.07.1982

 • 1928 Safranbolu doğumlu;
 • 1951 Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu mezunu;
 • 1952-1966 T.Şeker Fabrikası A.Ş.’de Şef, Kalkülatör, Hesap Uzmanı, Muhasebe Müdürü, Umum Muhasebe Müdür Muavini, Planlama Müşaviri;
 • 1966 Maliye Bakanlığı HAZMİİT Genel Sekreterliği Hazine Genel Müdür Yardımcısı;
 • 1966-1969 Londra Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri;
 • 1969-1973 Hazine Genel Müdür Başyardımcısı ve Genel Müdürü;
 • 1973-1976 Londra Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Müşaviri;
 • 1976 Bakanlık Müşaviri;
 • 1976-1977 S.S.K. Genel Müdürü;
 • 1977-1978 Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş Müşaviri;
 • 1978-1980 HAZMİİT Genel Sekreteri;
 • 1980 Maliye Bakanlığı Londra Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Baş Müşaviri;
 • 1980-1982 Maliye Bakanı;
 • 1983 İzmir Milletvekili;
 • 1983-1989 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı;
 • 1987 İzmir Milletvekili;
 • 1989-1991 T.B.M.M. Başkanı;
 • Yabancı dili İngilizce;
 • Evli ve iki çocuklu.


İsmet SEZGİN

Dönemi: 12.11.1979-12.09.1980

 • 1928 Aydın doğumlu;
 • 1950 İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu mezunu;
 • 1951-1955 T.Emlak Kredi Bankası Memuru, Veznedar Muhasibi ve Muhasebe Şef Yardımcısı;
 • 1955-1960 Aydın Belediye Başkanı;
 • 1961 Aydın Milletvekili;
 • 1969 Aydın Milletvekili;
 • 1969-1971 Gençlik ve Spor Bakanı;
 • 1977 Aydın Milletvekili;
 • 1979-1980 Maliye Bakanı;
 • 1991 Aydın Milletvekili;
 • 1991-1993 İçişleri Bakanı;
 • 1995 Aydın Milletvekili;
 • 1995 T.B.M.M. Başkanı;
 • 1997-1999 Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı;
 • Yabancı dili Fransızca;
 • Evli ve iki çocuklu.

Besim ÜSTÜNEL

Dönemi: 21.06.1977-21.07.1977

 • 1927 Gaziantep doğumlu;
 • İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu;
 • Londra Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu;
 • 1947-1954 İstanbul Teknik Üniversitesi Asistanı;
 • 1954-1961 Doçent (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve
 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi);
 • 1961-1975 Profesör (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
 • Fakültesi);
 • 1962-1965 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi
 • Planlama Dairesi Başkanı;
 • 1975 İstanbul Senatörü;
 • 1977 Maliye Bakanı;
 • Yabancı dili İngilizce ve Fransızca.

Yılmaz ERGENEKON

Dönemi: 31.03.1975 - 21.06.1977

 • 1929 Adapazarı doğumlu;
 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu;
 • Hukuk Fakültesi mezunu;
 • 1952-1954 Çoruh, Ankara, Sivas, Yozgat ve Urfa Maiyet
 • Memuru;
 • 1954-1956 Torul Kaymakamı;
 • 1956-1958 Milli Koruma Dairesi Kontrolörü;
 • 1958-1964 Ankara Hukuk Fakültesi Asistanı;
 • 1973 İzmir Milletvekili;
 • 1975-1977 Maliye Bakanı;
 • 1977 Bursa Milletvekili;
 • 1977-1978 Ulaştırma Bakanı;
 • Yabancı dili Fransızca;
 • Evli ve iki çocuklu;
 • 1983 vefat.

Bedri GÜRSOY

Dönemi: 17.11.1974 - 31.03.1975

 • 1916 Çermik doğumlu;
 • 1937 Siyasal Bilgiler Okulu mezunu;
 • 1937-1943 Maliye Vekaleti Tahsilat Müdürlüğü Mümeyyizi,
 • Varidat Umum Müdürlüğü Mümeyyizi, Zat İşleri Müdürlüğü
 • Stajyeri, Bütçe ve Mali Kontrol Umum Müdürlüğü Stajyeri,
 • Merkez Muhasebeciliği Mümeyyizi, Tahsilat Müdürlüğü Tahsil
 • Kontrol Memuru;
 • 1940 Siyasi İlimler Okulu mezunu (Paris);
 • Doktora (Paris Hukuk Fakültesi);
 • 1943 Siyasal Bilgiler Okulu Mali İlimler Asistanı;
 • 1945 Doçent (Siyasal Bilgiler Okulu);
 • 1950 Profesör (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi);
 • 1954 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı;
 • 1974-1975 Maliye Bakanı;
 • Yabancı dili Fransızca;
 • Evli;
 • 1991 vefat.​

Deniz BAYKAL

Dönemi: 26.01.1974 - 17.11.1974

 • 1938 Antalya doğumlu;
 • 1955 Antalya Lisesi mezunu;
 • 1959 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu;
 • 1963 Doktora (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi);
 • 1973 Antalya Milletvekili;
 • 1974 Maliye Bakanı;
 • 1977 Antalya Milletvekili;
 • 1978-1979 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı;
 • 1987 Antalya Milletvekili;
 • 1995 Antalya Milletvekili;
 • 1995-1996 Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı;
 • 2002 Antalya Milletvekili;
 • 2007 Antalya Milletvekili;
 • Yabancı dili İngilizce;
 • Evli ve iki çocuklu.

Sadık Tekin MÜFTÜOĞLU

Dönemi: 15.04.1973 - 26.01.1974

 • 1927 Çaycuma doğumlu;
 • Hukuk Fakültesi mezunu;
 • 1956 İstanbul Barosu Avukatı;
 • 1958 Trabzon Barosu Avukatı;
 • 1965 Zonguldak Milletvekili;
 • 1966-1967 Ticaret Bakanı;
 • 1967-1969 Devlet Bakanı;
 • 1973 Zonguldak Milletvekili;
 • 1973-1974 Maliye Bakanı;
 • Yabancı dili İngilizce, Fransızca ve Almanca;
 • Evli ve iki çocuklu;
 • 1975 vefat.

Ziya MÜEZZİNOĞLU

Dönemi:  22.05.1972 - 15.04.1973
               05.01.1978 - 12.11.1979

 • 1919 Kayseri doğumlu;
 • 1938 Kayseri Lisesi mezunu;
 • 1942 Siyasal Bilgiler Okulu mezunu;
 • 1943-1946 Maliye Müfettiş Muavini;
 • 1946-1955 Maliye Müfettişi;
 • 1951 Almanya’da mesleki araştırma ve inceleme;
 • 1955-1959 Hazine Genel Müdürlüğü Müşaviri;
 • 1959 Washington Büyükelçiliği Maliye Müşaviri;
 • 1959-1960 Hazine Genel Müdürü;
 • 1960-1961 Hazine Genel Müdürlüğü MİİT Genel Sekreteri;
 • 1961 Kurucu Meclis Üyesi;
 • 1961-1962 Hazine Genel Müdürlüğü MİİT Genel Sekreteri;
 • 1962-1964 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı;
 • 1964-1967 Bonn Büyükelçisi;
 • 1967-1970 Ortak Pazar Daimi Temsilcisi;
 • 1972-1973 Maliye Bakanı;
 • 1973-1975 Merkez Büyükelçisi;
 • 1975-1976 Kayseri Senatörü;
 • 1977 Ticaret Bakanı;
 • 1978-1979 Maliye Bakanı;
 • Yabancı dili İngilizce, Fransızca ve Almanca;
 • Evli ve iki çocuklu.​

Sait Naci ERGİN

Dönemi: 26.03.1971-22.05.1972

 • 1908 Niğde doğumlu;
 • 1927 Konya Lisesi mezunu;
 • 1930 Mekteb-i Mülkiye mezunu;
 • 1930-1932 Ankara Vilayeti Maiyet Memuru, Mahalli İdareler Şube Şefi;
 • 1932-1936 Maliye Müfettiş Muavini;
 • 1936-1944 Maliye Müfettişi;
 • 1936-1937 Fransa’da mesleki araştırma ve inceleme;
 • 1944-1945 Tahsilat Genel Müdürü;
 • 1946-1950 Hazine Genel Müdürü;
 • 1950-1952 Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı;
 • 1952-1956 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü;
 • 1956-1961 Maliye Müsteşarı;
 • 1971-1972 Maliye Bakanı;
 • Kontenjan Senatörü;
 • Yabancı dili İngilizce ve Fransızca;
 • Evli ve iki çocuklu;
 • 1982 vefat.

Ali Mesut EREZ

Dönemi: 03.11.1969-26.03.1971

 • 1922 Kütahya doğumlu;
 • 1940 Kütahya Lisesi mezunu;
 • 1944 Siyasal Bilgiler Okulu mezunu;
 • Ankara Hukuk Fakültesi mezunu;
 • 1944-1945 Hazine Umum Müdürlüğü, Vasıtalı Vergiler
 • Umum Müdürlüğü, Muhasebat Umum Müdürlüğü ve Ankara
 • Defterdarlığı Stajyeri;
 • 1945-1950 Maliye Müfettiş Muavini;
 • 1950-1961 Maliye Müfettişi;
 • 1952-1953 Belçika’da mesleki araştırma ve inceleme;
 • 1961-1963 İstanbul Defterdarı;
 • 1963-1965 Gelirler Genel Müdürü;
 • 1965 Kütahya Milletvekili;
 • 1969 Tarım Bakanı;
 • 1969 Kütahya Milletvekili;
 • 1969-1971 Maliye Bakanı;
 • 1971 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı;
 • 1971 Sanayi ve Teknoloji Bakanı;
 • Yabancı dili Fransızca;
 • Evli ve iki çocuklu.

Nevzat Cihat BİLGEHAN

Dönemi:  12.11.1966 - 03.11.1969
                21.07.1977 - 05.01.1978

 • 1923 Keskin doğumlu;
 • 1944 Ankara Hukuk Fakültesi mezunu;
 • 1944 Balıkesir İcra Memuru;
 • 1944-1955 Stajyer Hakim, Hakim Yardımcısı, Cumhuriyet Savcı
 • Yardımcısı, Hukuk Hakimi;
 • 1961 Balıkesir Milletvekili;
 • 1965 Balıkesir Milletvekili;
 • 1965 Milli Eğitim Bakanı;
 • 1965-1966 Devlet Bakanı;
 • 1966-1969 Maliye Bakanı;
 • 1969 Balıkesir Milletvekili;
 • 1977 Balıkesir Milletvekili;
 • 1977-1978 Maliye Bakanı;
 • Yabancı dili İngilizce;
 • Evli ve üç çocuklu;
 • 1981 vefat.

Mehmet İhsan GÜRSAN

Dönemi: 20.02.1965 - 29.10.1966

 • 1903 İstanbul doğumlu;
 • 1926 Bursa Erkek Lisesi mezunu;
 • 1929 Mekteb-i Mülkiye mezunu;
 • 1929-1930 Muhasebat Umum Müdürlüğü Memuru;
 • 1930-1932 Varidat Umum Müdürlüğü Pul Müfettişi;
 • 1932-1937 Ordu, Tokat, Sivas ve Manisa Defterdarı;
 • 1937-1942 İstanbul Varidat Müdürü;
 • 1942-1943 Vasıtasız Vergiler Umum Müdür Muavini;
 • 1943-1944 Sıhhat Vekaleti Muhasebe Müdürü;
 • 1944-1945 Muhasebat Umum Müdür Muavini;
 • 1945-1950 İstanbul Hesap Mütehassısı, Baş Hesap Uzmanı;
 • 1950-1951 Maliye Tetkik Kurulu Üyesi;
 • 1951-1955 Türkiye Zirai Donatım Kurumu Umum Müdürü;
 • 1961 İzmir Milletvekili;
 • 1961-1962 Ticaret Bakanı;
 • 1965 İzmir Milletvekili;
 • 1965-1966 Maliye Bakanı;
 • Yabancı dili Fransızca;
 • Evli ve üç çocuklu;
 • 1976 vefat.

Ferit MELEN

Dönemi: 25.06.1962 - 20.02.1965

 • 1906 Van doğumlu;
 • 1928 Bursa Erkek Lisesi mezunu;
 • 1931 Mekteb-i Mülkiye mezunu;
 • 1931-1932 Bursa Maiyet Memuru, Mudanya ve Gemlik Kaymakam Vekili;
 • 1932-1935 Maliye Müfettiş Muavini;
 • 1936-1943 Maliye Müfettişi;
 • 1936 Fransa’da mesleki araştırma ve inceleme;
 • 1943-1946 Vasıtalı Vergiler Umum Müdürü;
 • 1946-1950 Gelirler Genel Müdürü;
 • 1950 Van Milletvekili;
 • 1957 Van Milletvekili;
 • 1961 Kurucu Meclis Üyesi;
 • 1962-1965 Maliye Bakanı;
 • 1963 Van Senatörü;
 • 1971-1972 Milli Savunma Bakanı;
 • 1972-1973 Başbakan;
 • 1975-1977 Milli Savunma Bakanı;
 • 1980 Van Senatörü;
 • 1983 Van Milletvekili;
 • Yabancı dili Fransızca;
 • Evli ve iki çocuklu;
 • 1988 vefat.

Osman Şefik İNAN

Dönemi: 20.11.1961 - 25.06.1962

 • 1913 Simav doğumlu;
 • Mekteb-i Mülkiye mezunu;
 • Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu;
 • Paris Üniversitesi İstatistik Enstitüsü mezunu;
 • 1933-1942 Dahiliye Vekaleti Memuru, Elazığ İstatistik Büro Şefi, Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü Şube Müdürü;
 • 1942-1947 İstatistik Umum Müdürlüğü Müşaviri;
 • 1947-1948 Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü Merkez Kambiyo Müdürü;
 • 1948-1954 Maliye Tetkik Kurulu Üyesi;
 • 1954-1959 İstatistik Umum Müdürü;
 • 1959-1960 Türkiye Emlak Kredi Bankası İdare Meclisi Azası;
 • 1960 Devlet Bakanı,
 • 1961 Kurucu Meclis Üyesi;
 • 1961 Çanakkale Milletvekili;
 • 1961-1962 Maliye Bakanı;
 • Yabancı dili İngilizce ve Fransızca;
 • Evli ve iki çocuklu;
 • 1972 vefat.

Mustafa Kemal KURDAŞ

Dönemi: 26.12.1960 - 20.11.1961

 • 1920 Bursa doğumlu;
 • 1943 Siyasal Bilgiler Okulu mezunu;
 • 1943-1944 Maliye Vekaleti Stajyeri;
 • 1944-1947 Maliye Müfettiş Muavini;
 • 1947-1953 Maliye Müfettişi;
 • 1951 İngiltere’de mesleki araştırma ve inceleme;
 • 1953-1956 Hazine Genel Müdür Yardımcısı;
 • 1960-1961 Maliye Bakanı;
 • 1961-1969 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü;
 • Yabancı dili İngilizce;
 • Evli ve üç çocuklu.

Ekrem ALİCAN

Dönemi: 30.05.1960 - 26.12.1960

 • 1916 Adapazarı doğumlu;
 • 1937 Siyasal Bilgiler Okulu mezunu;
 • 1939-1940 Nakit İşleri Umum Müdürlüğü Stajyeri, Varidat Umum Müdürlüğü Mümeyyizi;
 • 1940-1943 Maliye Müfettiş Muavini;
 • 1943-1947 Maliye Müfettişi;
 • 1950 Kocaeli Milletvekili;
 • 1960 Kurucu Meclis Üyesi;
 • 1960 Maliye Bakanı;
 • 1961 Sakarya Milletvekili;
 • 1962-1963 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı;
 • 1965 Sakarya Milletvekili;
 • Yabancı dili İngilizce;
 • Evli ve üç çocuklu;
 • 2000 vefat.

Mahmut Nedim ÖKTEN

Dönemi: 09.12.1955 - 23.08.1956

 • 1908 Kilis doğumlu;
 • İstanbul Erkek Lisesi mezunu;
 • 1931 Mekteb-i Mülkiye mezunu;
 • 1931 - 1932 İstanbul Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü Stajyer Memuru, Devlet Demir Yolları Muhasebe Dairesi Memuru;
 • 1932-1935 Maliye Müfettiş Muavini;
 • 1935-1945 Maliye Müfettişi;
 • 1938-1939 Paris’te mesleki araştırma ve inceleme;
 • 1945-1950 Maliye Başmüfettişi;
 • 1950 Maraş Milletvekili;
 • 1951-1954 Ziraat Vekili;
 • 1954 Maraş Milletvekili;
 • 1955-1956 Maliye Bakanı;
 • 1957 Gaziantep Milletvekili;
 • 1957-1960 Tarım Bakanı;
 • Yabancı dili Fransızca ve Farsça;
 • Evli;
 • 1967 vefat.

Hasan POLATKAN

Dönemi: 14.12.1950 - 09.12.1955
               03.12.1956 - 27.05.1960

 • 1915 Eskişehir doğumlu;
 • 1936 Mekteb-i Mülkiye mezunu;
 • T.C.Ziraat Bankası Müfettişi;
 • Eskişehir Milletvekili;
 • 1950 Çalışma Bakanı;
 • 1950-1955 Maliye Bakanı;
 • 1956-1960 Maliye Bakanı;
 • Yabancı dili Fransızca;
 • Evli ve iki çocuklu;
 • 1961 vefat.

Halil Hilmi AYAN

Dönemi: 22.05.1950 - 14.12.1950

 • 1904 Osmangazi doğumlu;
 • 1923 Bursa Sultanisi mezunu;
 • 1924 Bursa Erkek Lisesi Kütüphane ve Ders Aletleri Memuru, T.C. Ziraat Bankası Memuru;
 • 1927 Mekteb-i Mülkiye mezunu;
 • 1928-1931 Maliye Müfettiş Muavini;
 • 1932-1943 Maliye Müfettişi;
 • 1943 Maliye Başmüfettişi;
 • 1943-1946 Maliye Vekaleti Hazine Umum Müdürü;
 • 1946-1949 Maliye Bakanlığı Müsteşar Muavini;
 • 1949 Maliye Tetkik Kurulu Başkanı;
 • 1949-1950 Başbakanlık Müsteşar Muavini;
 • 1950 Bursa Milletvekili;
 • 1950 Maliye Bakanı;
 • Yabancı dili Fransızca;
 • Evli ve iki çocuklu;
 • 1953 vefat.

İsmail Rüştü AKSAL

Dönemi: 16.01.1949 - 22.05.1950

 • 1911 Pamukova doğumlu;
 • 1930 İstanbul Erkek Lisesi mezunu;
 • 1933 Mekteb-i Mülkiye mezunu;
 • Ankara Hukuk Fakültesi mezunu;
 • 1933 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memuru;
 • 1933-1934 Maliye Teftiş Heyeti Tetkik Memuru;
 • 1934-1938 Maliye Müfettiş Muavini;
 • 1938-1942 Maliye Müfettişi;
 • Fransa’da mesleki araştırma ve inceleme;
 • 1942-1945 Londra Büyükelçiliği Maliye Müşaviri;
 • 1945 Maliye Tetkik Kurulu Üyesi;
 • 1945 Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Umum Müdür Muavini;
 • 1945-1946 Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı;
 • 1946 Kocaeli Milletvekili;
 • 1949-1950 Maliye Bakanı;
 • 1950-1957 Avukat;
 • 1957 Ankara Milletvekili;
 • 1961 Kurucu Meclis Üyesi;
 • 1961 Ankara Milletvekili;
 • 1965 Ankara Milletvekili;
 • 1972-1978 Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı;
 • 1981 Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı;
 • Yabancı dili İngilizce ve Fransızca;
 • Evli ve bir çocuklu;
 • 1989 vefat.

Hasan Şevket ADALAN

Dönemi: 27.03.1948 - 16.01.1949

 • 1901 İzmir doğumlu;
 • İzmir Sultanisi mezunu;
 • 1923 Mekteb-i Mülkiye mezunu;
 • 1923-1924 Dimitoka ve Çardak Nahiye Müdürü;
 • 1924-1925 Divanı Muhasebat Murakıp Muavini;
 • 1925-1926 Divanı Muhasebat Murakıbı;
 • 1926-1929 Maliye Müfettiş Muavini;
 • 1929-1936 Maliye Müfettişi;
 • 1929 Fransa’da mesleki araştırma ve inceleme;
 • 1936-1939 Maliye Vekaleti Tahsilat Müdürü;
 • 1939 Maliye Vekaleti Muhasebat Umum Müdürü;
 • 1939-1942 İstanbul Defterdarı;
 • 1942-1944 Maliye Teftiş Heyeti Reisi;
 • 1944 İzmir Mebusu;
 • 1947 Tarım Bakanı;
 • 1947-1948 Gümrük ve Tekel Bakanı;
 • 1948-1949 Maliye Bakanı;
 • 1949-1950 Bayındırlık Bakanı;
 • 1960 Kurucu Meclis Üyesi (İzmir Temsilcisi);
 • 1963 İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi;
 • 1965 İzmir Milletvekili;
 • Yabancı dili Fransızca;
 • Evli ve bir çocuklu;
 • 1989 vefat.

Halit Nazmi KEŞMİR

Dönemi: 07.08.1946 - 27.03.1948

 • 1897 İbradı doğumlu;
 • Saint Joseph Fransız Koleji mezunu;
 • 1919 Konya Vilayeti Umuru Hukukiye Müdüriyeti;
 • 1920-1922 Mülkiye Müfettişi;
 • 1921 Mekteb-i Mülkiye mezunu;
 • 1925 Divan-ı Muhasebat Murakıbı;
 • 1925-1928 Maliye Müfettiş Muavini;
 • 1929-1933 Maliye Müfettişi;
 • 1933-1936 Maliye Vekaleti Nakit İşleri Müdürü;
 • 1936-1938 Maliye Vekaleti Nakit İşleri Umum Müdürü;
 • 1938-1942 İktisat Vekaleti Müsteşarı;
 • 1942 Tokat Mebusu;
 • 1946-1948 Maliye Vekili;
 • Yabancı dili İngilizce ve Fransızca;
 • Evli ve iki çocuklu;
 • 1948 vefat.

Nurullah Esat SÜMER

Dönemi: 13.09.1944 - 07.08.1946

 • 1899 İzmir doğumlu;
 • Hukuk Fakültesi mezunu;
 • Yüksek Ticaret Okulu mezunu (Berlin);
 • Berlin ve Frankfurt A.M. Üniversitesi mezunu;
 • Doktora;
 • Sümerbank Umum Müdürü;
 • Antalya Milletvekili;
 • 1944-1946 Maliye Vekili;
 • 1949 Devlet Bakanı ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi;
 • Yabancı dili İngilizce, Fransızca ve Almanca;
 • 1973 vefat.

Ali Fuat AĞRALI

Dönemi: 03.02.1934-13.09.1944

 • 1878 Midilli doğumlu;
 • 1903 Mekteb-i Mülkiye mezunu;
 • 1897-1904 Mütercim, Mülazım ve Katip;
 • 1904-1914 Maliye Kalemi Katibi ve Mümeyyizi;
 • 1909 İstanbul Hukuk Mektebi mezunu;
 • 1914-1916 Diyarbakır, Kastamonu ve Halep Defterdarı;
 • 1917-1918 Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti Muhasebe
 • Müdürü;
 • 1918-1919 Bahriye Nezareti Muhasebe Müdürü;
 • 1921-1927 Maliye Vekaleti Muhasebe-i Umumiye Müdürü,
 • Divan-ı Muhasebat Reisi Evvelliği;
 • 1927-1931 İstanbul Mebusu;
 • 1931-1933 Divan-ı Muhasebat Reisi Evveli;
 • 1933 Elazığ Mebusu;
 • 1933-1934 Nafıa Vekili;
 • 1934-1944 Maliye Vekili;
 • Yabancı dili Fransızca, Arapça ve Farsça;
 • Evli ve bir çocuklu;
 • 1957 vefat.

Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU

Dönemi: 01.11.1927 - 24.12.1930

 • 1887 Ödemiş doğumlu;
 • 1909 Mekteb-i Mülkiye mezunu;
 • 1918 Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu (Cenevre);
 • Maiyet Memuru ve Öğretmen;
 • Meclis-i Mebusan Mebusu;
 • İzmir Mebusu;
 • 1924-1925 Maarif Vekili;
 • 1927-1930 Maliye Vekili;
 • 1933-1938 Adliye Vekili;
 • 1938-1942 Hariciye Vekili;
 • 1942-1946 Başbakan;
 • 1948-1950 T.B.M.M. Başkanı;
 • Evli ve üç çocuklu;
 • 1953 vefat.

Mehmet Recep PEKER

Dönemi: 21.05.1924 - 22.11.1924

 • 1889 İstanbul doğumlu;
 • 1907 Harbiye Mektebi mezunu;
 • 1919 Erkan-ı Harbiye Mektebi mezunu;
 • 1920 Meclis Katib-ı Umumisi;
 • 1923 Kütahya Mebusu;
 • İstanbul Milletvekili;
 • 1924 Maliye Vekili;
 • 1924-1925 Dahiliye Vekili;
 • 1924-1925 Mübadele, İmar ve İskan Vekil Vekili;
 • 1925-1927 Milli Müdafaa Vekili;
 • 1928-1930 Nafıa Vekili;
 • 1942-1943 Dahiliye Vekili;
 • 1946-1947 Başbakan;
 • Evli ve üç çocuklu;
 • 1950 vefat.


Mustafa Abdülhalik RENDA

Dönemi:   02.01.1924 - 21.05.1924
                 22.11.1924 - 03.03.1925
                 13.07.1926 - 01.11.1927
                 24.12.1930 - 03.02.1934

 • 1881 Yanya doğumlu;
 • 1903 Mekteb-i Mülkiye mezunu;
 • Rodos İdadisinde Matematik ve Fransızca Öğretmeni;
 • Cezair, Bahri, Seyit ve Yanya vilayetleri Maiyet Memuru;
 • Tepedelen, Meçova, Yoğan, Dilvine ve Kavala Kazaları Kaymakamı;
 • Berat, Çamlık, Ergiri, Siirt Sancağı Mutasarrıfı;
 • 1914-1918 Bitlis Valisi, Halep Valisi ve Dahiliye Nezareti Müsteşarı;
 • 1918-1922 İktisadiye Vekaleti ve Dahiliye Vekaleti Müsteşarı;
 • 1922-1923 Konya ve İzmir Valisi;
 • 1923 Çankırı Mebusu;
 • 1924-1927 Maliye Vekili;
 • 1927-1930 Milli Müdafaa ve Bahriye Vekili;
 • 1930-1934 Maliye Vekili;
 • 1935-1946 T.B.M.M. Başkanı;
 • 1946-1948 Devlet Bakanı;
 • Yabancı dili İngilizce, Fransızca, Rumca, Arnavutça ve Bulgarca;
 • Evli ve iki çocuklu;
 • 1957 vefat.

Hasan Fehmi ATAÇ

Dönemi: 24.04.1922 - 30.12.1923

 • 1879 Gümüşhane doğumlu;
 • Ekonomi ve Maliye mezunu;
 • Meclis-i Mebusan Gümüşhane Mebusu;
 • 1922-1923 Maliye Vekili;
 • 1924-1925 Ziraat Vekili;
 • Evli ve bir çocuklu;
 • 1961 vefat.
Hasan Hüsnü SAKA

Dönemi:  19.05.1921 - 24.04.1922
                03.03.1925 - 13.07.1926
 
 • 1885 Trabzon doğumlu;
 • İstanbul Mercan İdadisi mezunu;
 • 1908 Mekteb-i Mülkiye mezunu;
 • 1912 Siyasal Bilgiler Yüksek Okulu mezunu (Paris);
 • Sayıştay’da Katiplik ve Maliye Nezaretinde çeşitli görevler;
 • 1920 Son Meclis-i Mebusan Trabzon Mebusu;
 • 1921-1922 Maliye Vekili;
 • 1922-1924 İktisat Vekili;
 • 1924 Ticaret Vekili;
 • 1925-1926 Maliye Vekili;
 • 1944-1947 Dışişleri Bakanı;
 • 1947-1949 Başbakan;
 • Evli ve üç çocuklu;
 • 1960 vefat.


Ahmet Ferit TEK

Dönemi: 17.07.1920 - 19.05.1921

 • 1877 Bursa doğumlu;
 • 1895 Kara Harp Okulu mezunu;
 • Siyasal Bilgiler Okulu mezunu (Paris);
 • 1909 Meclis-i Mebusan Kütahya Mebusu ve Meclis Başkatibi;
 • 1918-1919 Kiev Başkonsolosu;
 • 1919 Nafıa Nazırı;
 • 1920 Son Meclis-i Mebusan üyesi;
 • 1920 İstanbul Mebusu;
 • 1920-1921 Maliye Vekili;
 • 1923-1924 Dahiliye Vekili;
 • 1929-1943 Londra, Varşova ve Tokyo Büyükelçisi;
 • Yabancı dili İngilizce ve Fransızca;
 • Evli ve bir çocuklu;
 • 1971 vefat.​


İsmail Hakkı Behiç BAYİÇ

Dönem: 03.05.1920 - 17.07.1920

 • 1886 İstanbul doğumlu;
 • 1905 Mekteb-i Mülkiye mezunu;
 • Maliye Bakanlığı Muhasebat Kalemi;
 • Bilecik ve Aka Mutasarrıfı;
 • Osmanlı Meclis-i Mebusan Denizli Mebusu;
 • 1920 Denizli Mebusu;
 • 1920 Meclis Muvakkat İcra Encümeni;
 • 1920 Maliye Vekili;
 • 1920 Dahiliye Vekili;
 • Evli ve dört çocuklu;
 • 1943 vefat.​