Oturum Aç

Skip Navigation LinkshaberlerTermHolder

Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Kamu idarelerine ait sosyal tesislerin etkili, ekonomik ve verimli işletilmesine, güçlü bir idari ve mali yapının oluşturulmasına yönelik tedbirleri içeren tebliğ yayımlandı.

Tebliğ ile;

- Sosyal tesislerin yıllık faaliyet sonuçları, kurumun internet sayfasında yayınlanarak, kamuoyu ile paylaşılacak.

- Görev ve unvanı ne olursa olsun hiçbir kişi ve personel sosyal tesislerden ve hizmetlerden bedelini ödemeden yararlandırılamayacak.

- Sosyal tesislerin mevcut varlıklarının kamu maliyesine yük getirmeyecek şekilde etkin yönetim ve kullanımını sağlayacak önlemler idareler tarafından alınacak.

- Kamu idarelerinin tasarrufunda bulunan sosyal tesislere ilişkin veriler, Milli Emlak Otomasyon Projesi sisteminde oluşturulan KTS (Sosyal Tesis) modülüne kaydedilecek.