Oturum Aç

Skip Navigation LinkshaberlerTermHolder

Kamu Özel İşbirliği Konferansı Gerçekleştirildi

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın katılımıyla “KÖİ Uygulamalarının Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi ve Mali Tablolarda Sunumu” konulu konferans gerçekleştirildi.

Dünya Bankası ile Maliye Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü “IPSAS ile Genel Yönetim Muhasebe Mevzuatının Uyumlaştırılması" projesi çerçevesinde “KÖİ Uygulamalarının Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi ve Mali Tablolarda Sunumu"  konulu Konferans gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmalarını Muhasebat Genel Müdürü Ertan Erüz, Dünya Bankası Ülke Direktörü Johannes Zutt ve E&Y Türkiye Kamu Sektörü Lideri Alper Karaçar yaptı. Açılış konuşmalarından sonra, Maliye Bakanı Naci Ağbal, uluslararası standartlarla uyumlu bir kamu maliye yönetimi kontrol sisteminin Türkiye'de kurulduğunu belirterek, KÖİ projelerinin muhasebe kayıtları ile bu projelerin mali tablolara yansıtılmaları konusunda uluslararası muhasebe standartlarının esas alınacağını vurguladı.

 

Konferansın panel kısmında ise, Muhasebat Genel Müdürü Ertan Erüz, Türkiye'deki KÖİ projelerinin muhasebeleştirilmesi ve mali tablolarda gösterilmesi hakkında sunum gerçekleştirdi. Konferansta ayrıca; Dr. Jens Heiling tarafından KÖİ uygulamalarının Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları'na (IPSAS) göre muhasebeleştirilmesi, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı temsilcisi Giovanni Coletta tarafından KÖİ uygulamalarının mali istatistik tablolarında sunulması ve Prof. Dr. Nalan Akdoğan tarafından KÖİ uygulamalarının özel sektörde Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasına ilişkin sunumlar yapıldı. Bu sunumlar çerçevesinde, KÖİ projelerinin uluslararası standartlara göre muhasebeleştirilmesi ve mali tablolarda sunumu ile ilgili olarak gerek uluslararası gerek ulusal düzenlemeler üzerinde duruldu.