Oturum Aç

Skip Navigation LinkshaberlerTermHolder

DMO Kobi Kataloğu Uygulaması Başlamış Olup Yeni Avantajlar Getirilmiştir

Kobi Kataloğu uygulaması "19.12.2016" tarihi itibari ile başlamış ve getirilen avantajlarla ilgili ilan metni revize edilmiştir

Kobi Kataloğu uygulaması "19.12.2016" tarihi itibari ile başlamıştır.

Üretici konumdaki küçük ölçekli firmalarımızın kamu alımlarındaki paylarının arttırılabilmesi amacıyla hayata geçirilmiş olan KOBİ Kataloğu uygulamasında yapılan son değişiklikle;

- Katalog kapsamında üretim yapılan il ve çevresindeki 10 ilde satış yapabilme sınırlaması kaldırılarak firmaların kendilerinin belirleyebileceği illerde veya ülke genelinde satış yapabilmesi,

- Müracaat aşamasında ürün standardına ilişkin olarak istenen uygunluk belgelerinin (TSE, TSEK veya Test Raporları) olmaması halinde firmanın başvuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde getirmesi kaydıyla kataloğa başvurusunun kabul edilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca ilanda belirtilen başvuru sürelerinden bağımsız olarak temmuz ayının sonuna kadar firmaların KOBİ Kataloğuna müracaatları kabul edilecektir.

KOBİ Kataloğunda yapılan değişikliklerle ilgili olarak ilan metni revize edilmiş olup, konuyla ilgili ayrıntılara "www.dmo.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.