Oturum Aç

Skip Navigation LinkshaberlerTermHolder

Devlet Muhasebesi Standartlarına Uyum Seviyesi Yüzde 90’a Çıktı

Genel Yönetim ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliklerinde, yayımlanmış Devlet Muhasebesi Standartlarına uyum çalışmaları kapsamında gerekli güncellemeler yapılarak uyum düzeyi artırıldı.

Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartlarına (IPSAS) ve günün ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan Genel Yönetim ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmelikleri, 24 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.


2017 yılı itibarıyla 30 adet Devlet Muhasebesi Standardı (DMS) IPSAS'lara uygun olarak hazırlanmış ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


Söz konusu standartlarda yer alan esas ve ilkelere uygun olarak, Genel Yönetim ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmelikleri revize edildi.


Bu kapsamda; kamu idarelerinin mali tablolarının uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, finansal ve faaliyet kiralaması ayrımlarının belirginleştirilmesi, arsa ve binaların ayrı ayrı muhasebeleştirilmesi, değer düşüklüğü ayrılabilmesi, koşullu yükümlülüklerin ve koşullu varlıkların kayıtlara alınması ve önemli muhasebe politikaları ve açıklayıcı notlara ilişkin düzenlemeler yapılması olmak üzere uluslararası standartlara ve günün ihtiyaçlarına uygun olarak değişiklikler yapıldı.


Yapılan düzenlemelerle, anılan Yönetmeliklerin yayımlanmış DMS'lere uyum düzeyi yüzde 90 seviyelerine çıktı.


- Mali İstatistik Yönetmeliği


Öte yandan, genel yönetim sektörüne ait mali istatistik tablolarının uluslararası standartlara uygun olarak yayımlanmasını sağlamak üzere hazırlanan Mali İstatistik Yönetmeliği de yine aynı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.