Oturum Aç

Skip Navigation LinkshaberlerTermHolder

5 Yıldızlı Büyüme

Yatırımlar Büyümeyi Destekliyor

2017 yılı bütçesinin en önemli özelliklerinden biri büyüme dostu bir bütçe olmasıdır. Bu kapsamda, reel sektöre sağladığımız destek ve teşvik unsurları ile özel sektör yatırımlarına kaldıraç etkisi sağlayacak temel kamu yatırımlarına önemli miktarda kaynak ayrılmıştır. Nitekim yılın ilk 5 ayında yatırım harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,3 oranında artmıştır.


 

Yatırımlar ile reel sektör destek ve teşviklerinin artışı üretimde ciddi bir hızlanmayı teşvik etmiş ve Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin de üzerinde yüzde 5 büyümüştür. Yatırımlar ilk çeyrekte yüzde 2,2 artarak büyümeye 0,6 puan katkı yapmıştır. Böylece, 2017 yılı bütçesini hazırlarken temel aldığımız büyümeyi destekleyen stratejilerin ekonomide karşılık bulduğu görülmektedir.


 

Bu durum, bilinçli, kontrollü ve periyodu belli olan bütçe politikasının büyümeyi destekleme konusunda hedefe ulaştığını göstermesi bakımından son derece önemlidir.​