Oturum Aç

Skip Navigation Links9MarchTest

Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması / Meralar

07 Şubat 2018

Dün bazı internet sitelerinde, bugün de bazı gazetelerde yer alan ve Bakanlığımızca, “Mera, yaylak ve kışlaklarda yapılaşmayı artıracak düzenleme yapıldığı" iddia edilen haberler üzerine, aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür.


Öncelikle, söz konusu haberlere konu olan ve 6 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"de yer alan hususların, meraların yapılaşmaya açılmasıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.


Söz konusu tebliğde yer alan hususlar, 4342 sayılı Mera Kanununun Geçici 3'üncü maddesinde yer alan mevcut bir düzenlemenin açıklanmasından ibaret olup, yeni bir husus düzenlenmemektedir.


Bu tebliğ ile 1.1.2003 tarihinden önce mera, yaylak ve kışlak vasfını kaybetmiş ve geri dönüşümü teknik olarak kesinlikle mümkün olmayan alanlardan, yerleşim yerleri arasında kalan kısımlara ilişkin uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır.


Dolayısıyla bahse konu düzenlemenin, yeni mera alanlarının yapılaşmaya açılması veya mevcut yapıların kalıcı hale getirilmesiyle ilgisi bulunmamaktadır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.​​