Oturum Aç

Skip Navigation Links9MarchTest

Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması / Cumhuriyet Gazetesi

08 Mayıs 2017

Dün Cumhuriyet Gazetesi'nde Pelin Ünker imzası ile “Yandaşa Kıyak" başlıklı bir haber yayınlanmıştır.

 

Söz konusu haberin kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebep olmaması için Bakanlığımız tarafından aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması zaruri görülmüştür.

 

Öncelikle söz konusu haber yalan, maksatlı ve kötü niyetlidir.

Yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi planlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile kesinlikle Bakanlar Kurulu'na borcu ötelenecek firmaları belirleme yetkisi verilmemektedir.

 

Haberde, borcu ötelenecek firmalara ilişkin kriterlerin belirsiz olduğu ifade edilmiştir. Bu ifade kesinlikle yalandır. Getirilen düzenlemede, borcu yapılandırılacak firmalara ilişkin kriterlerin Bakanlar Kurulu'nca belirlenmesi hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu haberde, Bakanlar Kurulu'nun, istediği mükelleflerin vergi borcunu istediği faiz oranıyla yapılandıracağı da iddia edilmiştir. Bu iddia da kesinlikle yalandır. Bakanlar Kurulu, sadece genel ve objektif kriterleri belirleyecek ve hiçbir şekilde borçlu veya şirket bazında bir karar vermeyecektir.

 

Yine aynı haberde, “Hükümete yakın şirketlerin borcunda kolaylık mı sağlanacak?" sorusunun akla geldiği ifade edilmektedir. Bu ifade zaten maksatlı bir şekilde haberin içine konulmuştur.

Yapılan yasal düzenlemede esasen, vergi mevzuatında var olan tecil müessesinde iyi niyetli ve borcunu ödemekte zor durumda olan mükellefler bakımından kolaylaştırıcı hükümler getirilmektedir. Objektif ve şeffaf bir şekilde belirlenecek kriterleri sağlayan zor durumdaki mükellefler için taksitlendirmede kolaylıklar sağlanmaktadır. Hiçbir şekilde hiçbir kişiye hiçbir nedenle özel bir imkan sağlanmamaktadır.

 

Bakanlar Kurulu'na bu yeni sistemde verilen yetkinin amacı, uygulamanın objektif, nesnel, hesap verebilir bir sistemle yapılmasını sağlamaktır.

Maliye Bakanlığı uygulamayı yönlendirecektir ancak, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek objektif kuralları titiz bir şekilde uygulayacaktır.

Özellikle, bu yetkinin kullanımında yasa maddesinde yer aldığı şekliyle objektifliği sağlamak amacıyla komisyonların kurulması öngörülmüştür.

Dolayısıyla, yapılan düzenleme anayasanın ve vergi hukukunun temel kurallarına tamamıyla uygundur.

 

Sonuç itibarıyla, iyi niyetli mükelleflere dönük olumlu yönde getirilen bir düzenlemeyi amacı dışında çarpıtarak, farklı bir noktaya taşımak ve böylelikle kamuoyunda yanlış anlamalara neden olmak amacı taşıyan bu kötü niyetli haberin sahiplerini kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur​.