Oturum Aç

Skip Navigation Links9MarchTest

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Eğitimi Yapıldı

23 Mayıs 2017

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60'ıncı maddesine dayanılarak Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve 06 Şubat 2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde ve anılan Yönetmelik uyarınca çıkarılan Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 7 inci maddesinde, uzman yardımcılarına yetiştirilme dönemlerinde 120 saatten az olmamak üzere Bakanlığımız tarafından mesleki eğitim verileceği ve idarelerin, uzman yardımcılarının bu mesleki eğitim programlarına katılımını sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Bakanlığımız tarafından yapılan özel yarışma sınavıyla mesleğe alınan ve kamu idarelerine yerleştirilen;

-4. dönem 269 mali hizmetler uzman yardımcılarına üç grup halinde 21 Kasım 2016 - 10 Şubat 2017

-5. dönem 217 mali hizmetler uzman yardımcılarına, 3 grup halinde 20 Şubat 2017 - 17 Mayıs 2017

tarihleri arasında idareler için belirlenen kontenjan listelerine göre Ankara Mesleki Eğitim Kurs Müdürlüğü/Yenimahalle adresinde eğitim verilmiştir.