Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Yukarı Git
İyi Yönetişim
 • - İyi Yönetişim (Good Governance)

  • Yönetişim kavramı karşılıklı iletişim ve etkileşimlerin öne çıktığı bir ilişkiler bütününü ifade etmektedir. Dolayısıyla, yönetişim kavramı sahip olduğu nitelikler ve bu iletişim ve etkileşimlerin beraberinde getirdiği ilkeler ile yönetim kavramından ayrılmaktadır. Bu çerçevede, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, etkililik gibi ilkelerin varlığı yönetim kavramını yönetişim kavramına dönüştürmektedir. Yönetişimin iyi yönetişim haline gelmesi ise bu ilkelerin iyi uygulanıyor olmasına bağlıdır.
  • Yönetişim, kamu idarelerinin faaliyetlerini yürüttükleri, kaynaklarını yönettikleri ve insan haklarını gözettikleri bir süreç olarak tanımlanmaktadır. İyi yönetişim, tüm bu işlevlerin kötüye kullanılmaksızın ve yolsuzluk yapılmadan, hukukun üstünlüğüne saygılı bir şekilde yerine getirilmesidir. Yönetişimin ne kadar “iyi” olduğu ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel hakların ne ölçüde yerine getirildiğine bağlıdır.
 • - Bakanlığımızda İyi Yönetişim Uygulamaları

  • Bakanlığımızın iyi yönetişim alanındaki ilk çalışması 2003 yılında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanarak ilgili tüm taraflara dağıtımı yapılan “İyi Yönetişimin Temel Unsurları” adlı yayındır. Ülkemizde bu alanda ilk olma özelliğini taşıyan bu yayında uluslararası platformda kabul görmüş iyi yönetişim ilkeleri teorik temelleri ile ayrıntılı olarak tanıtılmaktadır. Bu yayın ile Bakanlığımız, dış ilişkiler alanındaki çalışmalarının bir parçası olarak uluslararası kuruluşların gündeminde yer alan iyi yönetişim alanına bir giriş yapmıştır.
  • 2003 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, iyi yönetişim ilkelerinin ülkemizin kamu idari yapısına güçlü biçimde entegre edilmesini sağlayan önemli bir yasal düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu Kanunla, şeffaflık, hesap verebilirlik ve stratejik yönetim gibi iyi yönetişim ilkeleri kamu mali yönetim sistemine dahil edilmiştir.
  • 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından çağdaş kamu yönetimi ilkelerinin bir bileşkesini oluşturan iyi yönetişimin Bakanlığımızda hayata geçirilmesinde aşağıda belirtilen çalışmalar yürütülmektedir:
 1. Stratejik Yönetim Çalışmaları
 2. İç Kontrol Eylem Planı Çalışmaları
  • Risk yönetim çalışmaları
  • ISO27001 Bilgi Güvenliği Sertifikasının alınması
 3. Hizmet Standartları ve Envanteri
 4. Bakanlık Etik Komisyonu Faaliyetleri
 5. Bilgi Edinme ve BİMER
 6. İyi Yönetişim Proje Grubu
 7. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) ile İşbirliği ve Koordinasyon www.ombudsman.gov.tr
  
  
Klasör: Uluslararası Çalışmalar
  
Klasör: Kamu Denetçiliği Kurumuna Yapılan Başvurulara İlişkin Bilgiler
  
Klasör: İyi Yönetişim Projeleri