Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Arşiv
Tarihe Göre Arama
Yayın Tarihi   -  
Haber Detayı
Ara
 
27.10.2014
2015 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu)

Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2015 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması yayımlanmıştır.

 

27.10.2014
Yıllık Ekonomik Rapor (2014)

Yıllık Ekonomik Rapor (2014) yayımlanmıştır.

15.10.2014
2014 Yılı Eylül Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

2014 Yılı Eylül Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu yayımlanmıştır.

09.10.2014
2015-2017 Dönemi Orta Vadeli Programı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca kabul edilen 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program 08 Ekim 2014 tarihli ve Mükerrer 29139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 

22.09.2014
Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

Bugün gazetesinde ilk sayfadan Erdoğan SÜZER imzası ile verilen  "Şok! MTV parasını hırsızlar çaldı"  haberinde kamuoyunda yanlış bir algı oluşturma gayreti görülmüştür. 

 

Haberde Vergi hedefleri tahminlerinin yılın sonu gelmeden tutmadığını ve aradaki farkında hırsızlar tarafından çalındığı gibi bir yaklaşım ve ima Bakanlığımızca hayretle karşılanmıştır.
 

Zaman zaman Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet sitesinde, vatandaşlarımızın işlemlerini daha güvenli yapabilmeleri için, bazı uyarı mesajları yayımlanmaktadır. Bu mesajları, "vatandaşlar, sanal dolandırıcılar tarafından dolandırıldı" diyerek böyle bir habere imza atmak sadece zorlama bir haberciliktir.
 
Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı sanal pos uygulaması kapsamında yapılan vergi ödemelerinde, alınan birçok güvenlik tedbirinin yanı sıra,  bankacılık sisteminde de kullanılan, yapılan işlemin doğruluğunu garanti eden “3DSecure”  yazılımından da faydalanılarak, güvenlik tedbirleri en üst seviyede oluşturulmuş bulunmaktadır.

15.09.2014
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ocak-Ağustos 2014 Bütçe Sonuçları Değerlendirmesi

Merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Temmuz-Ağustos aylarında 656 milyon TL fazla verirken Ocak-Ağustos döneminde 2,7 milyar TL açık vermiştir.

İlk sekiz aylık gerçekleşmeler 2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde 231 milyon TL fazla veren bütçeye göre bozulma gösterse de yıl sonu bütçe hedefleri ile uyumludur. Bu yılın ilk sekiz ayındaki bütçe açığı 33,3 milyar TL olan yıl sonu hedefinin yüzde 8,2’sine denk gelmektedir.

15.09.2014
2014 Yılı Temmuz-Ağustos Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

​2014 Yılı Temmuz-Ağustos Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu yayımlanmıştır.

09.09.2014
Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

Bugün Gazetesi ve Taraf Gazetesi "Fişlemeleri itiraf etti" başlığı ile Maliye Bakanımız Sn. Mehmet ŞİMŞEK'in, CHP Milletvekili Sn. Ensar ÖĞÜT'ün soru önergesine verdiği cevabı, iki  gündür çarpıtma gayreti içerisindedirler.

           

Söz konusu önergeye verilen cevapta denetimlerin kanunun öngördüğü çerçevede, mükellef ayrımı yapılmaksızın, tamamen objektif kriterlerle  yapıldığı vurgusu oldukça açıktır.

 

Ayrıca, bu ilgili gazeteler defalarca şirketlerin fişlendiği iddialarında bulunmuş, gerek  Bakanlığımız tarafından yazılı, gerek Sn. Bakanımız tarafından  sözlü olmak suretiyle bu iddialar net bir  şekilde yalanlanmıştır.

14.08.2014
Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

Hürriyet Gazetesi yazarı Sn. Şükrü Kızılot'un bugünkü köşesinde "Vergiler ödenmiyor" başlıklı yazısı üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür:

Açıklamanın başında vurgulanması gereken temel husus; yapılan değerlendirmelerin bilgi eksikliğinden kaynaklandığıdır. Keşke bu tür değerlendirmeler yapılmadan önce Bakanlığımızdan gerekli bilgi ve açıklamalar istenseydi.

14.08.2014
Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

Ankara Çankaya İlçesi, Namık Kemal ve Yenişehir Mahallelerine ilişkin bir süredir basında çıkan haberler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesi zaruri olmuştur:
Ankara Çankaya İlçesi, Namık Kemal ve Yenişehir Mahalleleri sınırları içinde kalan ve 75 adet binada 428 kamu konutu ve resmi kurum binaları olarak kullanılan, 12 adedi tamamen Hazineye 2 adedi de kısmen Hazineye ait 16 taşınmazdan oluşan 94.262 m2 alan, 8/2/2013 tarihli ve 28553 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 28/1/2013 tarihli ve 2013/4248 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
2013/4248 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali istemiyle, Danıştay’da Başbakanlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açılan ve Bakanlığımızın da davalı İdareler yanında müdahil olarak katıldığı davalar sonucunda Danıştay 14. Dairesince dava konusu 28/1/2013 tarihli ve 2013/4248 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar verilmiştir.
 
Daha sonra, Danıştay’ın iptal gerekçeleri dikkate alınıp, eksiklikler giderilerek söz konusu alan, 17/12/2013 tarihli ve 285854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18/11/2013 tarihli ve 2013/5594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesine göre “Riskli Alan” ilan edilmiştir. 2013/5594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali istemiyle Danıştay’da Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bakanlığımıza karşı açılan davada “2013/5594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yerinde yaptırılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenecek bilirkişi raporunun alınmasından sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.
 
Gelinen bu aşamada;  05.08.2014 tarihli 29079 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6645 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu alanın “Devlet Mahallesi” niteliği ve muhtelif kurumlara olan tahsisleri kaldırılmış ve taşınmazların ve üzerlerindeki binaların güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının aslına uygun bir şekilde ve ilgili mevzuatı uyarınca, Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde yapılarak ekonomiye kazandırılması kararlaştırılmıştır.
 

12345678910...>>