Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Arşiv
Tarihe Göre Arama
Yayın Tarihi   -  
Haber Detayı
Ara
 
14.08.2014
Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

Hürriyet Gazetesi yazarı Sn. Şükrü Kızılot'un bugünkü köşesinde "Vergiler ödenmiyor" başlıklı yazısı üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür:

Açıklamanın başında vurgulanması gereken temel husus; yapılan değerlendirmelerin bilgi eksikliğinden kaynaklandığıdır. Keşke bu tür değerlendirmeler yapılmadan önce Bakanlığımızdan gerekli bilgi ve açıklamalar istenseydi.

14.08.2014
Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

Ankara Çankaya İlçesi, Namık Kemal ve Yenişehir Mahallelerine ilişkin bir süredir basında çıkan haberler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesi zaruri olmuştur:
Ankara Çankaya İlçesi, Namık Kemal ve Yenişehir Mahalleleri sınırları içinde kalan ve 75 adet binada 428 kamu konutu ve resmi kurum binaları olarak kullanılan, 12 adedi tamamen Hazineye 2 adedi de kısmen Hazineye ait 16 taşınmazdan oluşan 94.262 m2 alan, 8/2/2013 tarihli ve 28553 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 28/1/2013 tarihli ve 2013/4248 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
2013/4248 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali istemiyle, Danıştay’da Başbakanlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açılan ve Bakanlığımızın da davalı İdareler yanında müdahil olarak katıldığı davalar sonucunda Danıştay 14. Dairesince dava konusu 28/1/2013 tarihli ve 2013/4248 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar verilmiştir.
 
Daha sonra, Danıştay’ın iptal gerekçeleri dikkate alınıp, eksiklikler giderilerek söz konusu alan, 17/12/2013 tarihli ve 285854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18/11/2013 tarihli ve 2013/5594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesine göre “Riskli Alan” ilan edilmiştir. 2013/5594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali istemiyle Danıştay’da Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bakanlığımıza karşı açılan davada “2013/5594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yerinde yaptırılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenecek bilirkişi raporunun alınmasından sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.
 
Gelinen bu aşamada;  05.08.2014 tarihli 29079 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6645 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu alanın “Devlet Mahallesi” niteliği ve muhtelif kurumlara olan tahsisleri kaldırılmış ve taşınmazların ve üzerlerindeki binaların güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının aslına uygun bir şekilde ve ilgili mevzuatı uyarınca, Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde yapılarak ekonomiye kazandırılması kararlaştırılmıştır.
 

16.07.2014
2014 Yılı Haziran Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

​2014 Yılı Haziran Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu yayımlanmıştır.

11.07.2014
Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

Taraf Gazetesi bugün "Maliye Ambarında Darbe Toplantısı" manşetiyle, adeta komplo teorilerinin ve  hayal dünyalarının sınır tanımadığını bir kez daha ortaya koymuştur.
Bu gazetenin, bu haberle de gerçekle hiçbir şekilde ilgisi olmayan bir senaryoyla, masa başında kendi uydurdukları  yalan yanlış içerikli haberlerle gündem oluşturma gayretinde oldukları anlaşılmaktadır.
 
Vergi Denetim Kurulu (VDK) bünyesinde yapılacak incelemeler,  temelde dört ana kaynaktan başlatılmaktadır. Bunlar;
        "Kurul bünyesinde oluşturulan Risk Analiz Merkezi tarafından, mükelleflere ait her türlü bilgi kullanılarak yapılan analiz ve mukayeseler neticesinde riskli görülen sektörler ve mükellefler nezdinde yürütülen incelemeler,
        İhbar ve şikâyetlere istinaden yürütülen incelemeler,
        Teftiş, soruşturma, inceleme ve denetimler sırasında yapılan tespitlere istinaden yürütülen incelemeler,
        Kamu kurum ve kuruluşlarından intikal eden ve doğrudan veya dolaylı olarak vergisel konuları içeren inceleme ve denetim raporları ile inceleme talepleri."
Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yapılacak çalışmalar bu çerçevede her yıl yukarıda ki kıstaslara göre dönem başında hazırlanan Genel Çalışma Planlarıyla belirlenmektedir.  2014 yılına ilişkin Genel Çalışma Planı ise 27/01/2014 tarihinde  yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Vergi Denetim Kurulu’nun 2014 yılında gerek merkezde gerekse illerdeki denetleme programı kapsamında yapacağı incelemelerin hangi sektörleri kapsayacağı belirlenmiştir. Yine aynı Genel Çalışma Plan'ında denetim yapılacak iller de tek tek belirlenmiştir.  Bir yıl boyunca yürütülen bütün  incelemelerin sonuçları o yıla ait faaliyet raporu ile de kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 2014 yılı inceleme faaliyet raporu ise Mart ayında paylaşılacaktır.
 

03.07.2014
Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

Taraf Gazetesi bugün Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alarak, "Kupon Arsaları Peşkeş Çekmedin Mi?" gibi yalan bir iddiada daha bulunmuştur. Gazete bu haberle bugün, baltayı adeta taşa vurmuştur.

Açık bir şekilde görülmektedir ki bu gazete kendi çıkarları için, kamuoyu üzerinde algı operasyonu yapmak adına konuya hiçbir şekilde vakıf olmadan ezbere ve kurgusal haberciliğe devam etmektedir.
 
Gazetenin bugünkü iddiasına göre kamu arazilerinin Milli Emlak Genel Müdürlüğünce satılması yerine,  Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) satıldığı ve bu nedenle Devletin vergi kaybına yol açıldığı iddia edilmiştir.
Bu çerçevede aşağıdaki açıklamanın kamuoyu için yapılması zaruri görülmüştür.
 

 

01.07.2014
Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

Taraf Gazetesi, bugün de “Çamur Atan Sensin, Bu da Belgesi” sürmanşetiyle Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e habercilik ve basın yasası ilkeleri ile bağdaşmayacak şekilde son derece çirkin ve başka kurumları da işin içine çekmeye çalıştığı yeni bir saldırıda bulunmuştur.
Haberde özetle, kendileri nezdinde yürütülen bir inceleme sonucunda hurda kağıt satışları nedeniyle KDV açısından cezalı tarhiyat yapıldığı, ancak bunun başka mükellefler için uygulanmadığı iddia edilmiş, habere konu edilen olay da gerçeklikten saptırılarak, kendi kurgusuyla kamuoyunda yanlış bir algı oluşturma çabasının da en güzel örneği sergilenmiştir.
Bu çerçevede, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, aşağıdaki açıklamaların yapılması zaruri görülmüştür.
Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesine göre kağıt atıklarının teslimi KDV’den istisna olup, aynı Kanunun 32’nci maddesine göre bu teslimler dolayısıyla yüklenilen KDV’lerin indirim konusu yapılması mümkün değildir.

 

30.06.2014
Maliye Bakanı Sn. Şimşek'in Taraf Gazetesi Açıklaması

Taraf Gazetesi, birkaç gündür şahsım ve temsil ettiğim Bakanlığıma yönelik "çamur at izi kalır" anlayışıyla,  kamuoyu üzerinde algı operasyonlarına  devam etmektedir.
Gazetenin, defalarca açıkladığımız ve tekzip ettiğimiz hususları geçirdikleri vergi incelemeleri nedeniyle tekrar tekrar ön sayfalardan yayımlamasını manidar buluyorum.
Bu algı operasyonu ve karalama kampanyasına karşı milletimizi dikkatli olmaya davet ediyorum.
 

 

26.06.2014
Maliye Bakanlığı Tekzip Metni

Bugün Taraf Gazetesi, sürmanşetten "Limanın Dayısını inceledin mi" başlığı ile  Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek'e habercilik ve basın yasası ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde son derecede çirkin bir saldırıda bulunmuştur.

Gazete, Bakanlığımız tarafından, denetim kapasitesi  her yıl artırılarak  gerçekleştirilen vergi incelemelerinden bir tanesi olan bu inceleme üzerine, Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek'e kardeşi üzerinden, yalan iddialarla kişilik haklarına saldırarak, kamuoyu nezdinde doğru olmayan bir algı operasyonu ile kalemi tetik olarak kullanmıştır. Usul ve yasaya uygun  faaliyette bulunan hiç bir vergi yükümlüsünün vergi incelemesinden çekinmemesi gerekirken, incelemeye alınanlar  tarafından yapılan ve yapılacak bu tarz saldırı ve iftiralar vergi incelemelerini durdurmada başarılı olmamıştır,  olamayacaktır. Hiçbir vergi yükümlüsüne ayrıcalık tanınmamış ve tanınmayacaktır. Bu kapsamda siyasi kanalların baskı aracı olarak kullanılmasına izin verilmemiştir, verilmeyecektir. Vergi incelemesi yapılması gereken gerçek ve tüzel kişilere gerektiği zamanda  incelemeler yapılmıştır ve  yapılmaktadır. Vergi mahremiyeti nedeniyle de bu konularda açıklama yapılabilmesi mümkün değildir.
 

 

24.06.2014
Maliye Bakanlığı Yuvaköy Dinlenme Tesisleri Ramazan Ayı İftar Menüsü

​Maliye Bakanlığı Yuvaköy Dinlenme Tesisleri Ramazan Ayı İftar Menüsü yayımlanmıştır.

06.06.2014
16 Mart 2014 Tarihinde Yazılısı, 06/05/2014 - 05/06/2014 Tarihleri Arasında da Sözlüsü Yapılan Maliye Uzman Yardımcılığı (Genel) Giriş Sınavında Başarı Olanlara Dair İlan

16 Mart 2014 Tarihinde Yazılısı, 06/05/2014 - 05/06/2014 Tarihleri Arasında da Sözlüsü Yapılan Maliye Uzman Yardımcılığı (Genel) Giriş Sınavında Başarı Olanlara Dair İlan

 

12345678910...>>