Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

23.12.2016

Ankara

Bugün, Sözcü Gazetesi’nde Erdoğan Süzer imzasıyla Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün “Kamu Özel İş Birliği Uygulamalarının Muhasebe İşlemlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”ini konu alan bir haber yayınlanmıştır.

 

“Yandaş müteahhidin kur zararını vatandaşa yüklediler” başlığıyla, Tebliğ ile yapılan düzenlemenin ne anlama geldiğini bilmeden, anlamadan maksatlı bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirmek amacıyla yazıldığı belli olan söz konusu haber ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

 

Daha önce, kamu özel iş birliği sözleşmeleri kapsamında verilen talep garantilerinin sözleşmedeki miktar üzerinden (örneğin toplam araç geçiş sayısı gibi) toplam olarak muhasebe kayıtlarına alınması öngörülmüştü.

 

Habere konu Tebliğ ile aylık ve yıllık mali tablo ve raporların, gerçek durumu göstermesini teminen, gelecek yıllarda doğması muhtemel yükümlülüklerin hesaplanmasında, yıl içerisindeki gerçekleşme durumunun (fiilen geçen araç sayısı gibi) dikkate alınması suretiyle tahminlerin güncellenmesi esası getirilmiştir.

 

Böylece mali tablo ve raporlarda, kamunun gelecekte ödemesi muhtemel yükümlülüklerin gerçeğe en yakın bir şekilde gösterilmesi sağlanarak kamuoyunun tam bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yapılan düzenleme, hem Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulunun 19 nolu Karşılıklar, Koşullu Yükümlülükler ve Koşullu Varlıklar  standardına hem de ülkemizin aynı isim ve numaralı Devlet Muhasebesi Standardına uyumlu olup kamu özel iş birliği kapsamında verilen garantiler yünüyle dünyada çok az sayıda ülkede uygulanmaktadır.

 

Anlaşılacağı üzere, haberde iddia edildiği gibi müteahhitlere yapılacak talep garantisi ödemelerinde esas alınacak döviz kurlarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Zira, kamu özel iş birliği sözleşmeleri kapsamında verilen talep garantilerinin hesaplanması, ilgili sözleşme hükümlerine tabidir. Dolayısıyla muhasebeleştirmeye ilişkin yapılan bu düzenlemeyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

 

Bu açıklamalar doğrultusunda, tamamıyla yanlış bilgi vermek suretiyle maksatlı olarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik söz konusu haber gerçeği yansıtmamaktadır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.